ISKOLA TÖRTÉNET

Tab rövid iskolatörténete

Tabon már a XVIII. században működtek oktatási intézmények. 1725-1745 között az idetelepült evangélikusok tartottak fent iskolát.

 A XX. században a római katolikus, evangélikus, református és az izraelita felekezet is tartott fent alapfokú iskolát.

1945-ben 3 egyházi népiskola és egy polgári iskola működött. 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, s az így létre jött állami iskola szeptemberben 504 tanulóval és 20 pedagógussal kezdte meg működését.

Az 1952/1953-as tanévtől már napközis csoportot is indítottak az iskolában.

A környékbeli kistelepülések iskoláit több lépcsőben körzetesítették, s a tabi iskolához csatolták.

1969-ben megnyílt az új, nyolc tantermes felső tagozat a Virág utcában, ahol már konyha és étterem is volt. Ez az iskola később további négy tanteremmel bővült.

Az alsó tagozat az Óvoda utcai épületben működött tovább, s még ma is ott található.

1981-től 1000 adagos konyha és hozzá tartozó étterem látja el a gyermekek étkeztetését. A régi konyhából és étteremből két tanterem és két szertár került kialakításra.

1972-őszén nyílt meg a kisegítő iskola, amely 2007-ig fogadta a tanulókat.

A növekvő gyereklétszám eredményeképpen 1989-ben megnyílt a II. Számú Általános Iskola, ahol 2002-ig folyt a tanulás a Petőfi utcában felépített új iskolaépületben.  1994-ben az alsó tagozat a Római Katolikus Iskola keretei között folytatta a tanulmányi munkát, így az iskolában csak a felső tagozat működött tovább.

A Virág utcai iskolából a felső tagozat 2004-ben Petőfi utcába költözött.  Ma is itt van iskolánk székhelye, amely 2009-ben felvette Takáts Gyula költő, műfordító nevét.

Az összetett közös irányítású intézmény részegységei:  általános iskola és az alapfokú művészeti iskola ( zeneiskola) .

A tabi iskola egykor Somogy megye egyik legnagyobb iskolája volt. Ma már a csökkenő gyereklétszám miatt összevonásokra került sor , az ésszerű és kihasználtságában is megfelelő épület átadásokat még az önkormányzat lépte meg 2004-ben.

Iskolánkhoz a következő tagintézmények tartoznak: Bábonymegyer, Bedegkér és Somogymeggyes oktatási, nevelési intézményei.

Az iskolánkban a régi értékek megtartásával, korszerű ismereteket adunk át tanulóinknak.

Visszaemlékezés a II. Sz. Általános Iskola történetére

Örvendetes volt az 1980-as években a nagy diáklétszám, évfolyamonként párhuzamosan 4 osztály is tanult 28-30 fős osztálylétszámokkal. Szinte kinőttük  a Virág utcai általános iskolát. A gyerekek is vágytak egy új környezetre, kényelmes iskolára.

Milyen legyen ez ?  Lázasan  rajzolták, írták elképzeléseiket, amelyeket 1989. márc. 15-én kapszulába téve helyezhettek el az új iskola alapkőletételénél. Többször ellátogattak az építkezéshez, örültek az iskolaavatás időpontjának.

1991. szept. 2-án tanévnyitó ünnepélyre jöhettek 1-8. osztályig egy-egy  osztály, valamint 4 gimnáziumi évfolyam. A gimnázium 2004-ig működött az iskola épületében.  Egy évvel később az új tornacsarnok átadásának örülhettünk, melynek díszvendégei voltak: Egerszegi Krisztina és Szalay Andrea olimpikonok. Családias légkörben, az összetartozás, a kihívásoknak megfelelés jellemezte mindennapjainkat. Gazdag programokkal, a hagyományok őrzésével, ápolásával terveztük, szerveztük az iskola életét. Örömünkre szolgált az iskolai könyvtár létrehozása, amihez sok-sok  segítséget nyújtottak tanulóink is. Ünnepélyeinkre több esetben előadókat, színészeket hívtunk meg. Meghitt karácsonyt varázsoltak versekkel, énekekkel, Martin Márta és Koltai Judit színművészek.  A rádiószakkör felvételei is megörökítették a felejthetetlen élményeket. Ezekből néhány riportot említve: Takáts Gyula Tab szülöttével, Egerszegi Krisztina úszó olimpikonnal, Koltai Gábor filmrendezővel. Emlékezetesek a testvérvárosok képviselőivel való találkozások, a nemzeti ünnepeinken, karácsonyi műsorainkon. Szeretettel emlékezünk  Szimőre, egyik testvérvárosunkban töltött felejthetetlen  gyermeknapra.  

Feledhetetlen emlékeink között őrizzük, a nemzeti ünnepeinken szervezett megemlékező kirándulásokat. Az érdeklődő tanulókkal Budapesten történelmi színhelyeken emlékeztünk az eseményekre, ahol elhelyeztük az iskola koszorúját

Örömmel segítettük a Zánkára érkezett kárpátaljai árvízkárosult gyerekeken. A személyesen átadott ajándékainkkal nagy örömet szereztünk nekik, s néhány napot eltöltöttek körünkben is.

Színvonalas tanulmányi és sportversenyek még nagyobb szorgalomra, küzdésre lelkesítették tanulóinkat.

1991-2002  működő II. Számú Ált. Iskola működéséről,  programjairól, nevelési – oktatási tervéről nagyon nehéz  néhány gondolatban visszaemlékezni.

Reméljük, ebből a sokszínűségből, tanítványaink tudásban, lélekben gazdagodva, emlékeznek az itt töltött diákévekre. Szívesen lapozgatnak gondolatban egy különös emlékkönyvet, melynek lapjain a II. Számú Általános Iskolában töltött évek emlékei villannak  fel.


Previous page: KÖSZÖNTŐ
Következő oldal: NÉVADONKRÓL